અજંતાની અસર


અજંતાની ગુફાઓમાં એક મહિનાના અભ્યાસની રવિભાઈના મન ઉપર ખૂબ જ ઊંડી અસર થઈ. પાછા આવ્યા પછી એ અજંતાની વાતો કરતાં થાકતા નહીં. ચંદ્રવદન મહેતા તો કહેતા કે રવિશંકરને અજંતાફોબિયા થયો છે.

પાછા આવ્યા બાદ, એમણે જે ચિત્રો ઔંધ નરેશને સોંપી દીધેલા, પણ સોંપતા પહેલા ચિત્રોને ટ્રેસ કરી લીધેલા, તો કેટલાકના સ્કેચ કરી લીધેલા, એ ચિત્રોને ફરી તૈયાર કર્યા. એ અજંતાના ચિત્રો અને અનુભવો વિષે એક પુસ્તક લખ્યું, જેની ત્રણ આવૃતિઓ થઈ, અને એ  પુસ્તકના અન્ય ભાષામાં અનુવાદ પણ થયા. એક સમય એવો હતો કે અજંતાની મુલાકાતે જતા પ્રવાસીઓ રવિભાઈનું પુસ્તક સાથે લઈ જતા.

પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન રવિભાઈએ અજંતા શૈલીના ઘણાં ચિત્રો તૈયાર કર્યા છે, જેમાંના ત્રણ મેં અહીં આપ્યા છે.

અંગ્રેજી વાર્તા “સ્લીપિંગ બ્યુટી” ઉપરથી ગુજરાતના બાળકો માટે “રાજકુંવરી રૂપાંદે” વાર્તા લખવામાં આવી હતી. એના માટે ચિત્રો બનાવવાનું કામ કલાગુરૂને સોંપવામાં આવ્યું હતું. અજંતાની ગુફાઓમાં આ પ્રકારના ચિત્રો રવિભાઈએ જોયા હતા, એની થોડી અસર અહીં જણાય છે.

અલોકીક સંગીતકારો કુટુંબજીવનના ગીતો ગાય છે.

દક્ષિણ ભારતની એક જનજાતિનું યુગલ મંદિરમાં જઈ, જાતે જ લગ્નબંધનમાં બંધાવાના ઈશ્વર સાક્ષીએ સોગંદ લઈ બહાર નીકળે છે. રવિભાઈનું આ ચિત્ર ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે.

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s