સાક્ષરો-ઉપલબ્ધ ચિત્રોની અંતીમ ખેપ


      

(નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટીયા ૧૮૫૯-૧૯૩૭)          નાન્હાલાલ કવિ (૧૮૭૭-૧૯૪૬)

     

(બ. ક. ઠાકોર  ૧૮૬૯-૧૯૫૦)                           (મણીલાલ નભુભાઈ ૧૮૫૮-૧૮૯૮)

     

(મણીશંકર ભટ્ટ-કાન્ત ૧૮૬૭-૧૯૨૩)                         (મનસુખલાલ ઝવેરી ૧૯૦૭-૧૯૮૧)

   

(ર. વ. દેસાઈ  ૧૮૯૨-૧૯૫૪)                            (રાજેન્દ્ર શાહ ૧૯૧૩)

   

(સુંદરજી બેટાઈ ૧૯૦૫-૧૯૮૯)                           (ત્રિભુવનદાસ લુહાર-સુંદરમ ૧૯૦૮-૧૯૯૧)

3 thoughts on “સાક્ષરો-ઉપલબ્ધ ચિત્રોની અંતીમ ખેપ

 1. ધન્યવાદ… દાવડાસાહેબ,
  ..ગો.મારુ

  Sent with Mailtrack

  2017-05-24 7:07 GMT+05:30 દાવડાનું આંગણું :

  > P. K. Davda posted: ” (નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દિવેટીયા ૧૮૫૯-૧૯૩૭)
  > નાન્હાલાલ કવિ (૧૮૭૭-૧૯૪૬) (બ. ક. ઠાકોર ૧૮૬૯-૧૯૫૦)
  > (મણીલાલ નભુભાઈ ૧૮૫૮-૧૮૯૮) (મણીશંકર ભટ્ટ-કાન્ત ૧૮૬૭-૧૯૨૩)
  > (મનસુખલાલ ઝવેરી”
  >

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s