આપણે એટલે…..(શ્રી બાબુલાલ ચાવડા “આતુર”)

(શ્રી બાબુલાલ ચાવડા “આતુર” ઉપનામથી સુંદર ગઝલો લખે છે. FaceBook માં એમની Wall ઉપર તમને ખૂબ સરસ ગઝલોનો ખજાનો જોવા મળશે. મારી વિનંતીને માન આપીને એમણે આ ગઝલ મોકલી છે. માનવી જીવનમાં ગમે એટલી સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો હોય, તો પણ એ પોતાની સીમાઓથી સજાગ છે. આ ગઝલમાં માણસની સીમાઓ ખૂબ નાજુકાઈથી વર્ણવી છે.)
આપણે એટલે…..
( ગઝલ )
આપણે એટલે મન વિના માળવે જઇ ચડેલા બધા,
આપણે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખુદને નડેલા બધા.

આપણે એટલે માર્ગભૂલ્યા મુસાફર સૂની વાટના,
આપણે એટલે ઘોર જંગલ વિશે આથડેલા બધા.

આપણે એટલે માનવી આમતો મેદનીના છતાં,
આપણે એટલે શુદ્ધ એકાંતમાં જઇ રડેલા બધા.

આપણે એટલે કોઈ ના જે ઉકેલી શક્યું એ લિપિ,
આપણે એટલે દાખલા ના કદી આવડેલા બધા.

આપણે એટલે બસ ઘડી બે ઘડીની સજાવટ અહીં,
આપણે એટલે રેતના શિલ્પ જેવા ઘડેલા બધા.
— બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

3 thoughts on “આપણે એટલે…..(શ્રી બાબુલાલ ચાવડા “આતુર”)

  1. આપણે એટલે મન વિના માળવે જઇ ચડેલા બધા,
    આપણે એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખુદને નડેલા બધા.
    સરસ રચના.
    સરયૂ પરીખ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s