ધરતીના કલાકાર-૨


ખોડિદાસ પરમારને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ હતું. દરેક જન્માષ્ટમીએ શ્રીકૃષ્ણના જીવનને લખતું એક ચિત્ર દોરતા. એમનું આ રંગીન ચિત્ર ખૂબ જ પ્રસિધ્ધ છે.

,

ચિત્રમાં બાળ કનૈયો જશોદામાના ખોળામાં બેઠો છે. એના હાથમાં એની પ્રિય વાંસળી છે. ગોવાલણો કાનાને રમાડવા આવી છે, અને એના માટે દુધ અને માખણથી ભરેલી મટુકીઓ લઈને આવી છે. ચારે પાત્રોની આંખો, વસ્ત્રો અને ત્રણે સ્ત્રીઓના ચહેરાનું સૌંદર્ય ખૂબ જ આકર્ષક છે. ચારે પાત્રોના હાથ અને પગનું સૌંદર્ય ખૂબ જ આકર્ષક છે, અને ચિત્રમાં Bright રંગોનો ઉપયોગ ચિત્રને ખાસ ઉઠાવ આપે છે.

હવે પછી આપણે ખોડિદાસભાઈના ગ્રામ્ય જીવનના ચિત્રો જોઈશું.

3 thoughts on “ધરતીના કલાકાર-૨

  1. દાવડાજી, તમારી કોમેન્ટ વગર આ જૂના જમાના ગામ્ય નારીઓના આ વજનદાર અને પાકા રંગવાળા વસ્ત્રોની સમજ ઝટ ન મળતે! એક અંગ્રેજી શબ્દ કેમ સરકાવી દીધો આ ગ્રામ્ય વાતાવરણમાં?

    Like

  2. ગામડાના એ વખતના ભારે સાલ્લાઓ આજની ગ્રામ્ય કન્યા ન પહેરી જીરવી શકે! બધાજ ચિત્રો નયનગમ્ય છે. મજા પડી ગઈ!

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s