ધરતીના કલાકાર-૩


ખોડિદાસભાઈએ ભાવનગર જીલ્લાના ગામડામાં વસતા લોકોના જીવનને દર્શાવતા ચિત્રોનો મોટો સંગ્રહ તૈયાર કર્યો છે. આમાં લોકગાથાઓ, લોકાનૃત્યો, બાળકથાઓ, ભરત-ગુંથણ અને તહેવારોના ચિત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

હાથીના આ ચિત્ર જેવા ચિત્રો ઘરની ભીંતો ઉપર, વસ્ત્રોમાં ભરતકામમાં અને ગાદલાં-તકીયા-પાથરણાંમાં જોવા મળે છે. ખોડિદાસભાઈએ એ દર્શાવવા આ સ્કેચ તૈયાર કાર્યો છે.

મને લાગે છે કે આ ચિત્ર એમણે કોઈ બાળવાર્તાને ધ્યાનમાં રાખી દોર્યું હશે. બાળકો દોરી શકે એવી રેખાઓ દોરી એમણે બાળકોને ચિત્રકળા શીખવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હોય. બાલિકાના ઘાઘરામાં અને સિંહ ઉપર નાખેલા વસ્ત્રોમાં સામ્ય ધ્યાન ખેંચે છે.

વૃત-તહેવારોની શ્રેણીના આ ચિત્રમાં સ્ત્રીઓ દ્વારા રખાતા જીવૃતને ચિત્રદેહ આપ્યો છે. આ વૃત સ્ત્રીઓ પતિ અને પુત્રના લાંબા આયુષ્ય માટે કરે છે. ચિત્રમાં પાત્રોની નજાકત, રંગોનું ચયન, વસ્ત્રો અને ઘરેણાંની બારીકાઈ ખૂબ જ ધ્યાન ખેંચે છે.

2 thoughts on “ધરતીના કલાકાર-૩

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s