ધરતીના કલાકાર-૭

આજે અહીં કોઈપણ જાતની ટીપ્પણી વગર ખોડિદાસભાઈના કેટલાક લોકકલાના ચિત્રો મૂકું છું. આ અને આવા ચિત્રો જ ખોડિદાસ પરમારની ઓળખ બની ગયા છે.

         ગણેશ

           ઈસુ

               દહીં મંથન

       ધરતીના છોરૂ

                       લોકકલા

Advertisements

10 thoughts on “ધરતીના કલાકાર-૭

 1. “દહીં મંથન” જો તમે ટપકાવ્યું ન હોત તો આ ચિત્રને સમજતાં સવારના પહોરમાં ‘મગજ મંથન’ થઈ જાત હાં! આ કલાકારની કસબ આ ચિત્રોમાં વધારે વર્તાઈ આવે છે!

  Like

 2. Dear Davdabhai,
  You have made your website not just a jewel of Literature but also for Fine Arts. You have put rare paintings on your website that I have not seen in any fine art Journal. Your website is a great resource for literature as well as Fine Art of Painting. With warmest regards and many thanks,
  Dinesh O. Shah
  Professor Emeritus and the First Charles Stokes Professor of Chemical Engineering and Anesthesiology, University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA
  (This message was received by E-mail)

  Like

 3. ભાઈ શ્રી દાવડાભાઈ,
  આપનું આંગણું સાચે જ પુરસ્કાર યોગ્ય છે. સાહિત્ય રસિકો, કલાપ્રેમીઓ એવા આંગણાના મુલાકાતીઓનાં
  નામો જોઉં છું ત્યારે આંનદ થાય છે. આપ આંગણામાં પ્રવેશવાની ઈચ્છા દર્શાવતાં અતિથિઓ ને પ્રેમપૂર્વક જ્યારે
  પ્રવેશવાની સમજ આપોછો ત્યારે અચૂક મને મારી કૉલેજનાં સન્માન સમારંભમાં ગયેલા ગીતની પંક્તિઓ યાદ
  આવે છે.
  ” સોહે આંગણું મહેમાન , મારે આંગણે આવો;
  કરું સ્નેહથી સન્માન , મારે આંગણે આવો…….. ”
  ફુલવતી શાહ
  (ઈ-મેઈલ દ્વારા)

  Like

 4. Urvashi Shah

  Today, 12:31 PM
  Bhupendra Shah (boshah@yahoo.com)
  We also feel the same, I visit your all email links on your WEB-site, today also early morning
  visited to see those unique painting. Sometimes I feed back to you, but I feet every time
  greatness of your web-site.
  Urvashi Shah
  (By Email)

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s