ધરતીના કલાકાર-૮


આ અગાઉ મેં જણાવ્યું તેમ દરેક જન્માષ્ટમીને દિવસે ખોડિદાસભાઈ શ્રીકૃષ્ણના જીવન ઉપર આધારિત રંગીન ચિત્રો તૈયાર કરતા. આ બધા ચિત્રોમાં એમનો કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એમની કૄષ્ણભક્તિ છલકાતી નજરે પડે છે. આ અને આ પછીની બે-ત્રણ પોસ્ટમાં હું એમના કૃષ્ણ ચિત્રો રજૂ કરીશ. ચિત્રોની નીચે સૂચક શીર્ષક લખીશ, પણ કોઈ બીજું આંકલન નહીં કરું. એ કામ આંગણાંના કલારસિક મહેમાનોએ જાતે જ કરવું પડશે.

         કૃષ્ણ જન્મ

        જશોદાનો લાલ

લાલાના દર્શન માટે આવેલી ગોવાલણો

5 thoughts on “ધરતીના કલાકાર-૮

  1. બધા જ અવતારોની અંદર મહત્વનો અવતાર શ્રીકૃષ્ણનો છે.
    આ અવતાર તેમણે વૈવસ્ય મંવંતરના અઠ્ઠાવીસમા દ્વાપરમાં શ્રીકૃષ્ણના રૂપે દેવકીના ગર્ભમાં મથુરાની જેલમાં લીધો હતો…
    ત્યારથી અત્યારસુધી દરેક કલાકારોના પ્રેરણાસ્વરુપના મધુર ભાવવાહી ચિત્રો …આનંદ આનંદ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s