ઘરતીના કલાકાર-૧૩

ખોડિદાસ પરમારે રંગીન ચિત્રો ઉપરાંત અનેક પેન્સીલ અને ચારકોલ ચિત્રો દોર્યા છે. એમના એ સ્કેચીસ પણ એમના રંગીન ચિત્રો જેવાં જ જીવંત છે. અહીં એમના માત્ર ચાર ચિત્રો રજૂ કરૂં છું

.

બહેનો

શિયાળાની સવારે કંબલ ઓઢીને ફરવા નીકળેલી આ બે બહેનોનું ચિત્ર Two Dimensional હોય એવું જરા પણ લાગતું નથી. ગામડામાં જોવા મળે છે તેમ ઉઘાડા પગ, ઠંડીથી બચવા પાછળ ઉભેલી બહેનના બન્ને હાથ કંબલની અંદર, બન્નેની ભાવવાહી આંખો, અને નાકમાં વાળી. કેટલી બધી વિગત એક સ્કેચમાં સમાવી લીધી છે?

શિયાળો

શિયાળાનું આ બીજું ચિત્ર જુવો. થરથરતી ટાઢથી બચવા આ કોઈ વાતની રાહ જોતાં પતિ-પત્ની, એમના ગંભીર મુખભાવ, અને પાછળની દિવાલની ઈંટ, બધું કેટલું અસલી લાગે છે?

સિધ્ધાર્થનું ધનુર્વિદ્યાનું શિક્ષણ

આ ચિત્રમાં રાજકુમાર સિધ્ધાર્થ ધનુર્વિદ્યાનું શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. અન્ય વિદ્યાર્થીઓ નીચી નજર કરીને નમ્રતાથી બેઠા છે, જ્યારે રાજકુમારના મુખ ઉપરની ખુમારી ઉડીને આંખે વળગે છે.

હંસ કોનો? મારનારનો કે જીવાડનારનો? આ વાર્તાને આ ચિત્રમાં કેવી સુંદર રીતે કહી દીધી છે? આખી વાર્તા કે આખી કવિતાને એક ચિત્ર દ્વારા રજૂ કરવાની કળા ખૂબ અઘરી છે.

Advertisements

2 thoughts on “ઘરતીના કલાકાર-૧૩

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s