રવિપૂર્તિ-રમૂજી કાર્ટુન


 

 

 

દિલ્હીનું પર્યાવરણ

 

પૃથ્વી કરતાં મંગળમાં રહેવું સારૂં

અંબાણી-અદાણીના ધ્યાનમાં નહીં આવ્યું હોય

કાતિલ ઠંડી

3 thoughts on “રવિપૂર્તિ-રમૂજી કાર્ટુન

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s