ચિત્રકળા-૪ (પી. કે. દાવડા)-પેપર ઉપર ચારકોલ ચિત્રો


પેપેર ઉપર ચારકોલ ચિત્રો

ચારકોલ ચિત્રો માટે તમને ડ્રોઈંગ પેપર, ચારકોલ પેન્સીલ, ચારકોલ સ્ટીક અને ચારકોલનો ટુકડો અને રબ્બરની જરૂર પડશે.

પેન્સીલ ચારકોલમાં પણ ડ્રોઈંગ પેન્સીલની જેમ હાર્ડ અને સોફ્ટ એવા પ્રકાર હોય છે. ચારકોલ પેન્સીલની અણી પણ ખૂબ ઝીણી કરી શકાય છે. આના માટે ખાસ પ્રકારના રબ્બર પણ મળે છે.

ચારકોલના ચિત્રકામ માટેના ટુકડા એક ખાસ પ્રકારના ઝાડની ડાળખીઓને બાળીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. ખૂબ નરમ હોય છે, એટલે તમારા કાગળના ટેક્ષચરમાં સારી રીતે ચોંટે છે, અને ગહેરી કાળાશ આપે છે. એમાં થોડી ચમક પણ દેખાય છે.

ચારકોલની સ્ટીક્સ પણ હાર્ડ અને સોફટ પ્રકારની હોય છે. એનાથી ગહેરો કાળો રંગ આવે છે.

ચારકોલ વાપરી વખતે તમે હાથથી કેટલું દબાણ આપો છો એના ઉપર કાળાશની ગહેરાઈનો આધાર છે.

પેન્સીલ ડ્રોઈંગની જેમ પ્રકારમાં પણ પહેલા હલકે હાથે ઝાંખી પેન્સીલથી ચિત્રની રૂપરેખા તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને પછી અલગ અલગ પ્રકારના ચારકોલથી ચિત્રને પુરૂં કરવામાં આવે છે.

કાગળ કરતાં કેનવાસ ઉપર પ્રકારના ચિત્રો બનાવવાનું વધારે અઘરૂં છે.

પેન્સીલ ડ્રોઈંગની જેમ ચારકોલ ડ્રોઈંગમાં પણ રબ્બરનો ઉપયોગ કરીને ચિત્રને ગજબનો ઊઠાવ આપી શકાય છે.

અહીં થોડા ચારકોલ ચિત્રો નમૂના તરીકે મૂક્યા છે.

4 thoughts on “ચિત્રકળા-૪ (પી. કે. દાવડા)-પેપર ઉપર ચારકોલ ચિત્રો

 1. મને ગમતો વિષય! મેં જે થોડુ કામ કર્યું છે એ તમારી આ હકિકતોથી અનજાણ રહી કર્યું’તું! મારો દાઢી વાળો ફોટો કેટલા વર્ષો પહેલા શરુ કર્યો’તો પણ પૂર્ણ થયો નથી! એને પૂર્ણ કરતાં આ બધુ જ્ઞાન કામ લાગશે. ખૂબ ખૂબ આભાર.

  Liked by 1 person

 2. આ કળા થી અજાણ હતો સરસ લાગ્યું કઇંક નવું જાણવા મળ્યું જો કે નવું ન જ કહેવાય। મારા માટે નવું ખરું આભાર

  Like

 3. અમે આવા ચિત્રો પાડવા પ્રયત્ન કરેલો પણ સફળ થયા નહીં આજે ઘણું નવુ શીખ્યા
  સુંદર ચિત્રો પણ માણ્યા…થાય છે ફરીથી પ્રયત્ન કરું.ધન્યવાદ

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s