ચિત્રકળા-૭ (પી. કે. દાવડા)-એક્રીલીક રંગોથી બનાવેલા ચિત્રો


એક્રીલીક રંગોથી બનાવેલા ચિત્રો

છેલ્લા પાંચ દાયકાઓથી એક્રીલીક રંગો ચિત્રકારોની પ્રથમ પસંદગીના રંગો બન્યા છે, કારણ કે પાણીના રંગો (વોટર કલર) અને ઓઈલ પેઈંટ્સ બન્ને કરતાં એક્રીલીક રંગોમાં કામ કરવું વધારે સુવિધાવાળું છે.

એક્રીલીક રંગો અનેક પ્રકારના ફલક ઉપર વાપરી શકાય છે, પણે મોટે ભાગે કેનવાસ ઉપર વધારે પ્રમાણમાં વપરાય છે.

રંગીન પદાર્થ પોલીમરને બાઈન્ડર તરીકે વાપરી રંગો તૈયાર કરવામાં આવે છે. એની ખાસ ખૂબી છે કે એને ઘાડાપાતળા કરવા માટે પાણી વપરાય છે. જો કે હાલમાં બીજા અનેક થીનર પણ ઉપલબ્ધ છે, જે પાણી કરતાં વધારે સારૂં પરિણામ લાવી શકે છે.

એક્રીલીક રંગોને પાતળા કરી વોટર કલરની જેમ વાપરી શકાય છે, અને ખૂબ ઘાડા રાખી ઓઈલ પેઈન્ટની જેમ પણ વાપરી શકાય છે. એક્રીલીક રંગોનો સૌથી વિશેષ ફાયદો છે કે સૌથી વધારે ઝડપથી સૂકાય છે, એટલે ચિત્ર તૈયાર કરવામાં ઓછો સમય લાગે છે.

વોટર કલરમાં એક રંગ સુકાઈ જાય પછી પણ એની ઉપર તમે બીજો રંગ ચઢાવવાની કોશીશ કરો તો મૂળ રંગ નવા રંગ સાથે ભેળસેળ થઈ જાય છે. ઓઈલ પેઈન્ટમાં આવું થતું નથી, પણ પ્રથમ રંગને સુકાવવા માટે ઘણો સમય લાગે છે. એક્રીલીક થોડા સમયમાં સુકાઈ જાય છે, અને એની ઉપર બીજો રંગ ચઢાવતી વખતે મૂળ રંગ નવા રંગમાં ભળતો નથી.

એક્રીલીક રંગો ઓઈલ પેઈન્ટની જેમ ટકાઉ છે. મોટે ભાગે કાગળ ઉપર એક્રીલીકના ચિત્રો તૈયાર કરવામાં આવતા નથી, કારણ કે રંગ સુકાયા પછી કાગળ જરાપણ વળે તો રંગ તરડાઈ જાય છે. રંગકામ કરતી વખતે પણ કાગળ નરમ થઈને ફાટી જાય છે, કારણ કે વોટર કલર કરતાં રંગો ચઢાવવામાં વધારે પ્રેસર આવતું હોય છે.

એક્રીલીક રંગો મેટલ ઉપર કે હાર્ડબોર્ડ ઉપર લગાડવા હોય તો પહેલા ફલકને સેંડ પેપરથી થોડી રફ કરવી પડે છે. લીસી સપાટી ઉપર રંગો ટકતા નથી.

એક્રીલીક રંગોજો જો ઘટ્ટ વાપરવા હોય તો એના માટે કડક પીંછીઓ જોઈયે, જો પાતળા રંગો વાપરવા હોય તો નરમ પીંછીઓ ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો ખૂબ બારીકાઈવાળું ચિત્ર હોય અને વધારે સમય લાગે એમ હોય તો રંગોમાં સુકાવાની ઝડપ ઓછી કરવા માટેના પ્રવાહી પણ ઉપલબ્ધ છે.

અહીં મેં એક્રીલીક રંગોથી તૈયાર કરેલા અલગ અલગ વિષયના પાંચ ચિત્રો આપ્યા છે.

એક્રીલીક રંગોમાં પોરટ્રેઈટ

એક્રીલીક રંગોમાં સ્ટીલ લાઈફ

એક્રીલીક રંગોમાં નેચર અને એનીમલ્સ

તળાવમાં સૂર્યાસ્તનું પ્રતિબિંબ

એક્રીલીક રંગોમાં બ્રસના ઝડપી સ્ટ્રોક્સથી બનાવેલું સિંહનું ચિત્ર

1 thought on “ચિત્રકળા-૭ (પી. કે. દાવડા)-એક્રીલીક રંગોથી બનાવેલા ચિત્રો

  1. ધન્યવાદ
    એક્રીલીક રંગોમાં બ્રસના ઝડપી સ્ટ્રોક્સથી બનાવેલા ચિત્રો વિષે મા દાવડાજીએ રસદર્શન ન કરાવ્યું હોત તો ઘણી વાત ન સમજાત

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s