જ્યોતિ ભટ્ટની ધરોહર-૧૦-Print-Making (By Jyoti Bhatt)


(Print-Making વિષય ઉપર આંતર-રાષ્ટ્રીય પસિધ્ધી ધરાવતા કલાકાર શ્રી જ્યોતિ ભટ્ટ દ્વારા લખાયલો લેખ મૂકવામાં આંગણું ગર્વ મહેસૂસ કરે છે. -પી. કે. દાવડા/ બાબુ સુથાર)

 

1 thought on “જ્યોતિ ભટ્ટની ધરોહર-૧૦-Print-Making (By Jyoti Bhatt)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s