આંગણાંમાં સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ મહિનાનો કાર્યક્રમ


આંગણાંમાં સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ મહિનાનો કાર્યક્રમ

સોમવાર-ધારાવાહી-એક અજાણ્યા ગાંધીની આત્મકથા-શ્રી નટવર ગાંધી

મંગળવાર-ઉજાણી-આંગણાંના સભ્યોના સર્જન

બુધવાર-લલિતકળા-જ્યોતિ ભટ્ટ્ની ધરોહર-અવલોકન શ્રી બાબુ સુથાર

ગુરૂવાર-ગદ્યસૂર-પ્રાર્થનાને પત્રો-શ્રી ભાગ્યેશ જહા

શુક્રવાર-ઝરૂખો-હજી મને યાદ છે-શ્રી બાબુ સુથાર

શનિવાર-વિયોગ-શ્રી રાહુલ શુક્લ

રવિવાર-રવિપૂર્તી-પ્રીતિ સેનગુપ્તાની વાર્તાઓ-પ્રીતિ સેનગુપ્તા

5 thoughts on “આંગણાંમાં સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ મહિનાનો કાર્યક્રમ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s