ગઝલિયત (ઉમેશ જોશી) -પી. કે. દાવડા


શ્રી ઉમેશ જોષીએ આ ગઝલ મને WhatsApp દ્વારા મોકલી. આ ગઝલની ગઝલિયત મને છબી ગઈ. માત્ર મત્લા અને મકતામાં જ નહીં, એકે એક શેરમાં હ્રદયના તાર ઝણઝણાવી દે, દિમાગને વિચારમાં ગરકાવ કરી દે એવા છે.

લાશ સાથે બાળી દીધી લાગણી,

રાખ પાસે તાપવા બેઠો હવે.

આ શેરમાં જે વાત એમણે કરી છે, એ વાતનો વાસ્તવિક જીવનમાં હું અનુભવ કરી ચૂક્યો છું. એક નાના ગામમાં મારા મામાનું અવસાન થયું હતું. એ ગામમાં સ્મશાનના નામે એક નાનકડું ખુલ્લું મેદાન હતું. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં રાતે અમે શબને સ્મશાનમાં લઈ ગયા. અગ્નિદાહ આપ્યા પછી, અને ઠંડીથી બચવા એ અગ્નિનો જ સહારો લઈને તાપ્યા હતા.

બાકીના ત્રણ શેર પણ સંજોગા સામે ગંભીર ઇશારા કરે છે. પ્રત્યેક વિવેચક એમાંથી પોતાને થયેલા અનુભવો અનુસાર અર્થ કાઢી શકે છે. નકશામાં તો મલકની હદ સ્પષ્ટ હોય છે, પણ મમતની હદો તો ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી રહે છે.

-પી. કે. દાવડા

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s