આંગણાંના વાચક માટે ખુશખબર


હરખ હવે તું હિન્દુસ્તાન

આપણે શી રીતે અંગ્રેજોના સકંજામાં આવતા ગયા, આ સકંજો તોડવાની મથામણ, વેદના અને સફળતાનું આલેખન શ્રી દીપક ધોળકિયાની સશક્ત કલમે ટુંક સમયમાં આંગણાંમાં સિલસિલાવાર રજૂ કરવામાં આવશે.

 ઇતિહાસ સળંગ હોય છે, ખંડિત નહીં. એમાં આપણે વિશેષ કાલખંડ પસંદ કરીએ તે ભલે, પણ ઘટનાઓ કાલખંડમાં મોજૂદ પરિબળોને અધીન હોય છે. કાલખંડ બદલાતા રહે છે. એમણે અહીં જુદા જુદા કાલખંડોને એકસૂત્રે બાંધીને પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એ જ છે આપણી ગુલામીની કથા, એ જ છે મુક્તિની છટપટાહટ, એ જ છે આપણો સંઘર્ષ અને એ જ છે આપણી સફળતા.

(સંપાદક)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s