ચિત્રકાર ડો. ગીતા આચાર્ય – ૬ (અંતીમ)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenter નામના હંગેરીના નદી કિનારાના એક ગામમાં ઘણાં બધા કલાકારો અને મ્યુઝીયમ છે. ત્યાં એક બદામપૂરીનું પણ મ્યુઝીયમ છે. ત્યાંના એક દરવાજાનું ચિત્ર છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇટાલીના કેપરી ટાપુનું Bay if Naples નું દૃષ્ય છે. ઘેરા આસમાની રંગો વચ્ચે સફેદ બરફ અને દૂર દેખાતું એક જહાજ. આકાશ અને સાગર એકાકાર થઈ ગયા હોય તેવો આભાસ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દૂર સુધી જતા રસ્તો અને સાગરના પાણીનો રંગ. મેનહટન બીચ કેલીફોર્નિયાનું ૨૦૧૬ નું ચિત્ર.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વાદળી રંગના ફૂલોથી સજેલા વૃક્ષોની વચ્ચે દોડતું હરણ માર્ચ ૨૦૧૭

 

હાથબનાવટના ખાદીના કાગળ ઉપર દોરેલું ચિત્ર Chiddingfold High street નું છે. ઈંગ્લેંડમાં સુંદર મકાનોની હાર ૧૧બાય ૧૫ના ચિત્રમાં ૨૦૦૯ માં ચિત્રાંકિત કરવામાં આવી હતી.

(આંગણાં માટે ગીતા બહેનના ચિત્રો ઉપલબ્ધ કરાવવા બદલ બહેન સરયૂ પરીખનો આભાર.)

2 thoughts on “ચિત્રકાર ડો. ગીતા આચાર્ય – ૬ (અંતીમ)

  1. બહેન ગીતાની મનભાવન કલાને ઘણા લોકો જોઈ શક્યા તેને માટે શ્રી દાવડાસાહેબનો આભાર.
    સસ્નેહ સરયૂ પરીખ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s