ખાનદાની કેટલી? (જયસુખ પારેખ ‘સુમન’)


જિંદગાની કેટલી ને, છે જવાની કેટલી?
પણ પ્રણયની લાગણીઓ છે મઝાની કેટલી?

બારણા પર તો બધાનો આવકારો હોય છે,
દિલ સુધી પહોંચો તો જાણો,ખાનદાની કેટલી?
એક પળ નક્કી નથી ને વાત ભવભવની કરું,
લાખના સોદા કરું પણ આમદાની કેટલી?
આમ તો રેખા પ્રણયની હાથમાં લાંબી ઘણી,
તડપવાની કેટલી, ને માણવાની કેટલી?
આજથી મેં પણ બધીએ માંગણી પડતી મૂકી,
માંગવાની કેટલી, ને પામવાની કેટલી?
જયસુખ પારેખ સુમન

1 thought on “ ખાનદાની કેટલી? (જયસુખ પારેખ ‘સુમન’)

 1. આજથી મેં પણ બધીએ માંગણી પડતી મૂકી,
  માંગવાની કેટલી, ને પામવાની કેટલી?
  –જયસુખ પારેખ ‘સુમન‘ની ગઝલનો મક્તા
  વાહ
  સફળતા-નિષ્ફળતાથી ચલિત થયા વગર માણસ પોતાના ધ્યેયને હાંસલ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે તેને જીવનલક્ષી …. વ્યવસાય હોઈ સવારે વહેલા કરી ધંધા અર્થે બહાર નીકળી જવાનું …સાથે સમાજસેવા કરવાની
  . જિંદગાની કેટલી ને, છે જવાની કેટલી?

  Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s