ઘડી ગોદમાં લે, ઘડી ગાલ ચૂમે (અનિલ ચાવડા)


ઘડી ગોદમાં લે, ઘડી ગાલ ચૂમે;
ઘડી કાંખમાં લઈને ચોપાસ ઘૂમે.
ઘડી ડાળ પરનું એ પંખી બતાવે,
ઘડી મારી સાથે એ હળવેથી ઝૂમે.

ગયા વર્ષ વીતી ને થઈ હુંયે માતા,
હૃદયમાં ઉગાડી કળી જેમ શાતા,
ઘડી ગોદમાં લઉં, ઘડી ગાલ ચૂમું;
પરી કેવી સુંદર દિધી તેં વિધાતા.

ફરી વર્ષ વીત્યાં થઈ પુત્રી મોટી,
ફરી આંગણામાંથી શરણાઈ દોટી.
ફરી કોઈ આવ્યું છે ટહુકાને લેવા,
ફરી ઘરની સઘળી મહેકને વળોટી.

પધારી છે પુત્રી નવું પુષ્પ લઈને,
ઘડી ગોદમાં લે, ઘડી ગાલ ચૂમે.

– અનિલ ચાવડા

2 thoughts on “ઘડી ગોદમાં લે, ઘડી ગાલ ચૂમે (અનિલ ચાવડા)

 1. પોતાની માતાની સ્મૃતિ -પુત્રીની સ્મૃતિ અને તે પછી એ પુત્રી પણ માતા બને તેનું દ્રશ્ય. જીવનના બદલાતા રંગની સુંદર કવિતા.

  Liked by 1 person

 2. અનિલ ચાવડાનું સુંદર મુક્યક સૉનેટ
  ધન્યવાદ
  યાદ આવે તેમનું કાવ્ય
  તેં કીધું’તું ત્રણ પગલે ત્રણ લોક સમાવ્યા,
  હું પણ એવું કરી શકું આ ચરણ વડે? હેં મા?

  વાસણ પડતા વ્હેંત કેટલો અવાજ આવે!
  કાં ના આવે અવાજ, જ્યારે સાંજ પડે? હેં મા?

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s