ઈલાબેન મહેતાનું રંગોળી જગત – ૪


આજની રંગોળીઓમાં ઈલાબહેને અલગ અલગ રંગોનું સંયોજન કરીને સુંદર ચિત્રોનું સર્જન કર્યું છે. એમણે રંગોળીની કળાને એક નવા આયામે પહોંચાડી છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૧)

 

(૨)

 

(૩)

 

(૪)

 

(૫)

3 thoughts on “ઈલાબેન મહેતાનું રંગોળી જગત – ૪

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s