ચિત્રકાર વૃંદાવન સોલંકી-૨


ચહેરા વિનાના ચિત્રો

વૃંદાવનભાઈ એમના ચહેરા વિનાના ચિત્રો માટે જાણીતા છે. આવા ચિત્રો એમણે Black and white માં અને એક્રીલીક તથા તેલીયા રંગોમાં તૈયાર કર્યા છે. આવા મનુષ્યોના ચિત્રોમાં ક્યારેક પાત્રોની પ્રાદેશિક ખાસીયતો, પહેરવેશ, આભુષણો દર્શાવ્યા છે તો ક્યારેક માનવીય સંવેદનાને રજૂ કરી છે.

આજના એપીસોડમાં એમની માતા અને સંતાન શ્રેણીના Black and white અને એક્રીલીક અને તેલિયા રંગોમાં તૈયાર કરેલા ચિત્રો રજુ કરૂં છે.

નીચેના ચિત્રમાં સ્ત્રીનો ચહેરો દર્શાવવામાં આવ્યો નથી, ફક્ત રૃપરેખા બનાવવામાં આવી છે.  તેઓ મનુષ્યના ચહેરાને બદલે તેમા રહેલા દ્વૈત ભાવને જુવે છે. નિર્દોષતા જાળવવા માટે ચહેરો ખાલી રાખવામાં આવ્યો છે. ચહેરાના ભાગની બીજી મહત્વની લાક્ષણિકતાએ છે કે તે નુર અથવા પ્રકા આપે છે.

આજે વૃંદાવનભાઈના માતા અને બાળક શ્રેણીના કેટલાક ઉતકૃષ્ટ ચિત્રો રજૂ કર્યા છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૪” બાય ૨૪” નું કેનવાસ ઉપર એક્રીલીક રંગોથી તૈયાર કરેલું ચિત્ર માતા અને બાળક

૨૪” બાય ૨૪” નું કેનવાસ ઉપર એક્રીલીક રંગોથી તૈયાર કરેલું ચિત્ર માતા અને બાળક

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૪૮” બાય ૩૬” નું કેનવાસ ઉપર ઓઈલપેઈંટથી બનાવેલું માતા અને બાળકનું  ચિત્ર

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કેનવાસ ઉપર ઓઈલ પેઈન્ટથી તૈયાર કરેલા આ ૪૮” બાય ૪૮” ના આ ચિત્રમાં માતા બાળકને ગણેશને પગે લાગવા કહે છે પણ બાળક છટપટ કરે છે, એ જોઈને ગણેશ મુશ્કરાતા હોય એવું લાગે છે.

2 thoughts on “ચિત્રકાર વૃંદાવન સોલંકી-૨

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s