કબીરના દોહા

 

 () ન્હાયે-ધોયે કયા હુઆ, જો મનમેં મૈલ સમાય;
       મીન સદા જલમેં રહૈ, ધોયે વાસ ન જાય..

() કામ ક્રોધ મદ લોભકી, જબ લગ મનમેં ખાન,
     તબ લગ પંડિત મૂર્ખ  હી કબીરા એક સમાન..

 (3)સુખમેં સુમિરન ના કરે, દુઃખ મેં કરે સબ કોય,
          સુખમેં જો સુમિરન કરે, તો દુઃખ કાહેકો હોય?..

() ફિકર સબનકો ખા ગઈ, ફિકર સબનકા પીર,
     ફિકરકી જો ફાકી કરે, ઊસકા નામ ફકીર!..

 () આયા હૈ સો જાયેગા, રાજા રંક ફકીર;
         કોઈ સિંહાસન ચઢ ચલે, કોઈ બાંધ ચલે જંજીર

 () ઊદર સમાતા અન્ન લે, તનહી સમાતા ચીર,
         અધિક હિ સંગ્રહ ના કરૈ, ઊસકા નામ ફકીર

() સોબત સેં સુધર્યા નહિ, વાકા બડા અભાગ;
          સોના કેરે પિંજરમેં, રહા કાગ કા કાગ

 () ચાહ ગઈ ચિંતા ગઈ, મનવા બેપરવા,
         જિનકો કછૂ ન ચહિયે, સો શાહનકા શાહ!..

() કબીર કૂવા એક હૈ, પનિહારી અનેક;..
      ન્યારે ન્યારે બરતન ભયે, પાની સબમેં એક.

 (૧૦) બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ;
          હીરા મુખસે ના કહે. લાખ હમારા મોલ.

 (૧૧) જબ તું જન્મીયાં જગમેં, જગ હસે તું રોય,
         ઐસી કરની કર ચલો, તુમ હસે જગ રોય..

(૧૨) મન મેલા તન ઉજળા, બગલા કપટી અંગ,

     તાતે તો કઉવા ભલા, તન મન એકહી રંગ.

 

2 thoughts on “કબીરના દોહા

  1. કામ ક્રોધ મદ લોભકી, જબ લગ મનમેં ખાન,
    તબ લગ પંડિત મૂર્ખ હી કબીરા એક સમાન
    ખરા રૅશનાલીસ્ટ..
    આવા અનેક દોહા જીવના જોખમે લખ્યા !

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s