દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો (દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’)


(ગીત)

કે દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો

સાવ કોરો લાગે છે મને પડતો વરસાદ ઓણ સાલનો…

કે દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો

ચીતરીને લાભ-શુભ રાખ્યા છે હોંશથી

અધખુલ્લું રાખ્યું છે બારણું;

બારસાખે રાત-દી ઝૂલ્યા કરે છે હજી

તોરણની જેમ સંભારણું.

એવી અવઢવ કે સમજાવવું કેમ તને વંટોળ પણ હોય ગુલાલનો…

કે દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો

છાલક પ્હેરીને દ્વારે આવેલો વાયરો

મારામાંથી મને ખોળતો;

ભીના તરબોળ ગીત મૂકીને ઉંબરે

આખ્ખી મને એમાં બોળતો.

મારું હોવું સાવ મીરાં થઇ જાય એમ આવે છે સાદ કરતાલનો..

કે દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો

6 thoughts on “દરિયો મોકલ હવે વ્હાલનો (દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’)

  1. સુંદર પ્રેમગીત છે. પણ વ્હાલનો દરિયો જો આવી પણ જાય તો તેને સાચવી શકાય તેવું પાત્ર પણ જોઇશે ને?

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s