મુકતક (દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’)


આપણું છે કોઈ ભરમાવી ગયું,

તાપણું ભીતરમાં સળગાવી ગયું.

સ્હેજ મલકાઈ જવાયું પણ નહીં,

મૌનમાં પણ આ રુદન આવી ગયું.

દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ

1 thought on “મુકતક (દીપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’)

  1. આપણું છે કોઈ ભરમાવી ગયું,
    સ રસ મુક્તક
    આપણા દિલમાં કોઈ તીવ્ર ઇચ્છા જાગે ત્યારે, એ ઇચ્છા પૂરી કરવા શું આપણે કારણો શોધતા નથી? … દિલ કપટી હોવાથી જીવનની અલગ અલગ બાબતોમાં આપણને ભરમાવી શકે. … જો પોતાના કપટી દિલના ઇશારે નાચવાની અને ખોટું વર્તન ચલાવી લેવાની આદત પડી ગઈ હોય, તોપણ પોતાનામાં સુધારો કરવો શક્ય છે

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s