છૂટ છે ! (નરેંદ્રસિંહ મકવાણા ‘અતુલ’)


જો તને પાંખો મળે તો ઉડવાની છૂટ છે,

પિંજરૂં છોડી ગગનને ચૂમવાની છૂટ છે.

હું ભલે કાંટા સમો દેખાઉં તમને કાયમી,

ફૂલના પ્રશ્નો મજાનાં પૂછવાની છૂટ છે.

દેહ આ મઝધારમાં ડુબે જ એવું ક્યાં હતું?

નાવ કાંઠે હોય ત્યાં પણ ડુબવાની છૂટ છે.

ઉંબરે આવી તમે પાછા વળી જાશો નહીં,

દ્વારથી સાંકળ હટાવી ખોલવાની છૂટ છે.

છોતરા ઉખાડ કે અહીં ઘા કરી લે આયખે,

જીવ, સાંઠો શેરડીનો, ચૂસવાની છૂટ છે.

-નરેંદ્રસિંહ મકવાણા ‘અતુલ’

3 thoughts on “છૂટ છે ! (નરેંદ્રસિંહ મકવાણા ‘અતુલ’)

 1. છૂટ છે, સ રસ ગઝલ
  યાદ આવે ડૉ વિવેક
  અડધી રમતથી ઊઠવાની છૂટ છે તને,
  તારી શરતથી જીતવાની છૂટ છે તને.

  વાતો જો થઈ શકે તો દિલે બોજ ના રહે,
  સીવેલા હોઠ લઈ જવાની છૂટ છે તને.

  ખાલી જગા સમાન આ જીવન હવે થયું,
  પૂરી શકે એ પૂરવાની છૂટ છે તને.

  મરજીથી તારી ગઈ છે તું, મનફાવે ત્યારે, યાર!
  ખૂલ્લાં છે દ્વાર, આવવાની છૂટ છે તને.

  નિશ્ચય છે મારો, હું તને પામું આ જન્મમાં,
  ચોર્યાસી લાખ વેઠવાની છૂટ છે તને.

  આ આંગળીના શ્વાસમાં થઈ શબ્દની હવા,
  આશ્રિતને પ્રાણ બક્ષવાની છૂટ છે તને.

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s