ભીંત  વચ્ચે   ક્યાંક  બારી   થઇ  શકે (ડો. મહેશ રાવલ)


(આજે ફરી એકવાર જાણીતા ગઝલકાર ડો. મહેશ રાવલની સંભાવનાઓથી ભરેલી એક દમદાર ગઝલ રજૂ કરૂં છું. જીવનમાં “કુછ ભી હો શકતા હૈ”ની સંભાવના ઉપર ભાર મૂકતાં મહેશભાઈ કેટલાક લા’જવાબ ઉદાહરણો આપે છે. ગઝલ મને ગમી છે, આશા છે તમને પણ ગમશે.- સંપાદક)

ભીંત  વચ્ચે   ક્યાંક  બારી   થઇ  શકે

આજ   કરતાં   કાલ,  સારી  થઇ  શકે

કૈંક  એવું    શીખવે     સંજોગ,  કે

વ્યક્તિ  સારી  પણ, નઠારી  થઇ  શકે

પાત્રને      નહીં   પાત્રતાને   પોંખજો

એ જ બસ,  એકેહજારી      થઇ   શકે

થાય ઊભા   ફાડિયા   ઘરનાં,  પછી

થઇ   શકે, તો  સાઠમારી   થઇ  શકે !

ખ્યાલ,તબદીલ થઇ બને નક્કર ખબર

એ  પછી,  એ   જાણકારી  થઇ  શકે !

જીભથી  પણ  થાય   કત્લેઆમ  અહીં

એ   ગમે  ત્યારે   કટારી   થઇ   શકે !

પાત્ર   જો   લૂણાગરૂં   ભળશે  ‘મહેશ’

જિંદગી   આખીય, ખારી   થઇ  શકે !

                         ©ડૉ.મહેશ રાવલ

3 thoughts on “ભીંત  વચ્ચે   ક્યાંક  બારી   થઇ  શકે (ડો. મહેશ રાવલ)

 1. સ રસ ગઝલનો આ શેર
  જીભથી પણ થાય કત્લેઆમ અહીં
  એ ગમે ત્યારે કટારી થઇ શકે !
  અ ફ લા તુ ન –
  .
  એની ઈચ્છા હોય તો જ બોલવાનું કે સ્વાદ આપવાનું કાર્ય જીભ કરી શકે, અન્યથા નહિ. બોલવાનું ને ખાવાનું, દુનિયાનાં બે મોટામાં મોટાં કાર્ય એક નાનકડી જીભ બજાવે છે. જેમ કેટલીક કુલવધૂઓ આખા ગૃહનો ભાર ચલાવે છે

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s