અપીલ


મારી દિકરી ડો. જસ્મિન દાવડા, જે હાલમાં ફાઈઝર કંપનીમાં ડાયરેક્ટર છે, એ તાજેતરમાં જ કેન્યાના અલડોરેટ શહેરમાં પાંચ મહિના રોકાઈને પાછી ફરી છે. ફાઈઝર કંપનીએ ત્યાંના હેલ્થ સેકટરમાં સુધારા વધારામાં માર્ગદર્શન આપવા એની પસંદગી કરેલી.

પાંચ મહિનાના વસવાટ દરમ્યાન એ ત્યાંની પ્રજા અને ખાસ કરીને બાળકો સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગઈ, અને ખાસ કરીને ત્યાંની કેન્સરના શિકાર થયેલા બાળકોની હોસ્પિટલમાં એણે ખૂબ જ ઊંડો રસ લીધો. ત્યાંની એક શિક્ષિકાનું સમર્પણ ભાવથી કરાતું કાર્ય એના મનને છબી ગયું. અહીં પાછા ફર્યા પછી, એણે નક્કી કર્યું કે જો એ પોતાના સર્કલમાંથી નાની નાની રકમ એકઠી કરીને એ શિક્ષિકાના આગળના ભણતરમાં ઉપયોગી થઈ શકે તો એ કેન્સરથી પીડાતા બાળકોને મદદરૂપ થશે.

મારી આપ સૌ મિત્રોને વિનંતી છે, કે જો આપ નાની નાની રકમની મદદ કરવા ઈચ્છતા હો, તો લીંકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જસ્મિનનો સંપર્ક કરી શકો છો.

1 thought on “અપીલ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s