દિવા પ્રગટાવો


1 thought on “દિવા પ્રગટાવો

  1. DNA==deoxyribonucleic acid મા દિવા પ્રગટાવવાની વાત ગમી.વધતી ઉંમરે યાદશક્તિ ઓછી થતી જાય પણ D NA ની યાદશક્તી ઓછી થતી નથી.અનેક પેઢીઓ બાદ પણ તમારા ચહેરાને યાદ રાખી તે રીતે બને છે તેમ તમે જો દિવા પ્રગટાવ્યા હશે તો અનેક પેઢી સુધી તેની અસર રહેશે.In mathematics, the italic form n is a particularly common symbol for a variable quantity which represents a natural number. The set of natural numbers is referred to as ℕ.

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s