લો વારતા શરૂ થઈ (સરયૂ પરીખ)


જન્મપત્રિકા લખાઈ ને સફર શરૂ થઈ,
લો વારતા શરૂ થઈ.

નક્ષા ને માર્ગ રૂપરેખા આધાર લઈ,
જાણે ના જીવ, હસ્તરેખા દોરાઈ ગઈ,
લો વારતા શરૂ થઈ.

જન્મતાની સાથ મથામણમાં અટવાઈને,
આડબીડ રસ્તે વિમાસે આ વાટ કઈ?
માને આ જંગલમાં મારાથી પહેલ થઈ,
લો, મારાથી આજે આ વારતા શરૂ થઈ.

ચાલ્યે જાય આગળ જન્માક્ષર રેખ પર,
શક્ય છે, લખેલું એ ફેરવે નિર્ધાર લઈ,
શક્તિ, પરિસ્થિતિ, આવે બદલાવ લઈ,
પૌરુષત્વ લખે નવી વાર્તા વળાંક લઈ.

હસ્તમાં લખેલ તે જ મુખ્ય માર્ગ જન્મથી,
રોજ નવાં રસ્તા, નવ પ્રકરણની ભાળ લઈ,
જાણીજોઈ અવગણી પણ, મૃત્યુની વાત થઈ,
ગ્રંથ થયો બંધ, લો વારતા પૂરી થઈ.
——
સરયૂ પરીખ

 

 

3 thoughts on “લો વારતા શરૂ થઈ (સરયૂ પરીખ)

  1. આ જીવતી વારતા વાંચતી વખતે આંખ સહજ નમ થાય.
    જીવતી વારતાએ મારી અંદરના માનવને જીવતો કર્યો હતો,
    આમા સ્વાનુભુતી છે. તેથી તે વાંચનારને પોતાની લાગે છે. ખુબ સ રસ કાવ્ય
    ધન્યવાદ સુ શ્રી સરયુબેન

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s