કારણ હશે તારી કને (નરેન્દ્રસિંહ મકવાણા “અતુલ”)


4 thoughts on “કારણ હશે તારી કને (નરેન્દ્રસિંહ મકવાણા “અતુલ”)

  1. કારણ હશે તારી કને…શ્રી નરેન્દ્રસિંહ મકવાણા “અતુલ”ની વ્યથા વર્ણવતી સુંદર ગઝલ
    સમય જ એવો આવ્યો છે કે કોઈ આપણું સારું કરે તો પણ આપણને શંકા જાય! મારું ભલું કરવા પાછળ એનો ઇરાદો શું હશે? કોઈ કોઈના માટે કોઈ કારણ વગર કંઈક કરે એવું આપણે માની કે સ્વીકારી જ નથી શકતા!ક્યારેક તો એવું પણ બનવાનું કે આપણા લોકો પણ આપણને ન સમજી શકે!
    .
    આવું થાય ત્યારે દુ:ખ થાય છે. દુ:ખ સહન કરી લેવાનું પણ જે કરતાં હોય એ છોડવાનું નહીં!

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s