સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી? ( બદરી કાચવાલા )


સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી  તું હવે તારા વાસમાં?

તુજને જોવા ચાહું છું  તારા અસલ લિબાસમાં!

ધર્મ  ને  કર્મજાળમાં  મુજને   હવે  ફસાવ  ના

મુજમાં તું ઓતપ્રોત છે  હું તારા શ્વાસેશ્વાસમાં!

દર્શની  લાલસા  મને   ભક્તિની  લાલસા  તને

બોલ હવે  ક્યાં ફરક  તુજમાં ને તારા દાસમાં?

મુજને નથી કાં સ્પર્શતાં તારાં અભયવચન બધાં

પૂરાં  કરીશ  શું  બધાં તું  તારા  સ્વર્ગવાસમાં?

તારુંય દિલ વિચિત્ર છે તારો સ્વભાવ છે અજબ

કેમ રહે છે  દૂર દૂર  રહીને  તું  આસપાસમાં?

મારો જગત નિવાસ છે તારો નિવાસ મુજ હૃદય

હું તારા વાસમાં દુઃખી  તું સુખી  મારા વાસમાં?

                     -બદરી કાચવાલા

3 thoughts on “સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી? ( બદરી કાચવાલા )

 1. બધા જ શેરમાં કેવી બ-ખૂબી નિભાવ્યા છે !
  બધા જ શેર વિચારણીય થયા છે.
  તેમા આ શેર ખૂબ ગમ્યો
  મારો જગત નિવાસ છે તારો નિવાસ મુજ હૃદય
  હું તારા વાસમાં દુઃખી તું સુખી મારા વાસમાં?

  Like

 2. “મારો જગત નિવાસ છે તારો નિવાસ મુજ હૃદય
  હું તારા વાસમાં દુ:શી તું સુખી મારા વાસમાં?”
  શું સચોટ વાત છે શેરમાં! ગઝલ વાંચવાની ખુબ મઝા આવી

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s