શું કરૂં (નરેન્દ્રસિહ મકવાણા ‘અતુલ’)


2 thoughts on “શું કરૂં (નરેન્દ્રસિહ મકવાણા ‘અતુલ’)

 1. શું કરું? ફરિયાદ હું ,ફરિયાદમાં જ ફરિયાદ છે !
  ફરી ફરીને યાદ આવે એજ મારી ફરિયાદ છે.
  હો વમળમાં તો મનને મનાવી લઉં,
  નાવ ડૂબે કિનારે, તો હું શું કરું?
  ગુણાનુવાદ ન ગાય તમારા એવું મીઠું હોય ગળું,
  ડોલાવે લાખોને તોયે, એ કંઠ કહોને શું કરું ?

  Liked by 2 people

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s