જ્યારે પ્રણયની જગમા શરુઆત થઇ હશે, (આદિલ મનસુરી)


જ્યારે પ્રણયની જગમા શરુઆત થઇ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજુઆત થઇ હશે.

પહેલા પવનમાં ક્યારે હતી આટલી મહેંક,
રસ્તામા તારી સાથે મુલાકાત થઇ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજુઆત થઇ હશે.
જ્યારે પ્રણયની જગમા…

ઘુંઘટ ખુલ્યો હશે અને ઉઘડી હશે સવાર,
ઝુલ્ફો ઢળી હશે ને પછી રાત થઇ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજુઆત થઇ હશે.
જ્યારે પ્રણયની જગમા…

ઉતરી ગયા છે ફુલના ચહેરા વસંતમા,
તારાજ રુપ-રંગ વિશે વાત થઇ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજુઆત થઇ હશે.
જ્યારે પ્રણયની જગમા…

‘આદિલ’ને તે દિવસ થી મળ્યુ દર્દ દોસ્તો,
દુનિયાની જે દિવસ થી શરુઆત થઇ હશે,
ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજુઆત થઇ હશે.
જ્યારે પ્રણયની જગમા…

1 thought on “જ્યારે પ્રણયની જગમા શરુઆત થઇ હશે, (આદિલ મનસુરી)

 1. આદિલ મનસુરી‎ ગઝલકાર, કવિ, નાટ્યકાર હતા. મનહર ઉધાસે ગાયેલી ‘‘જયારે પ્રણયની જગમાં શરૂઆત થઇ હશે’’ તેઓની લોકપ્રિય ગઝલ છે.આદિલ મન્સૂરી સાહેબે તો ગઝલનો ઉત્પત્તિ સમય શોધી કાઢ્યો અને લખ્યું:
  ‘જ્યારે પ્રણયની જગમાં
  શરૂઆત થઈ હશે,
  ત્યારે પ્રથમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે
  ..
  ઘુઁઘટ ખુલ્યો હશે ને ઊઘડી હશે સવાર !
  ઝુલ્ફો ઢળી હશે ને પછી રાત થઇ હશે !
  માશાલ્લાહ !

  Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s