હું ક્યાં કહું છું આપની હા હોવી જોઈયે? (મરીઝ)


(મરીઝનું અસલી નામ અબ્બાસ વાસી હતું. ભણવા કરવામાં એમને રસ ન હોવાથી નાની વયે જ રબ્બર ફેકટરીમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ૧૪ વર્ષની વયે એમણે પહેલી ગઝલ લખી. ભણવામાં રસ ન હોવા છતાં એમને વાંચનનો જબરો શોખ હતો, અને પુસ્તકો પાછળ પગારમાંથી સારી રકમ ખર્ચ કરતા. કમ નશીબે સોળ વર્ષની વયથી જ એમને દારૂની લત લાગેલી. દારૂ પીવા પૈસા માટે પોતાની લખેલી સારી સારી ગઝલ મામુલી રકમમાં વેંચી દેતા. આને લીધે આ ગુજરાતના ગાલીબની ગઝલો એકઠી કરવી એ કપરૂં કામ છે. અહીં એમની મને ગમતી એક ગઝલ રજૂ કરૂં છું. – સંપાદક )

હું ક્યાં કહું છું આપના હા હોવી જોઈયે?

પણ ના કહો છો એમા વ્યથા હોવી જોઈયે!

પૂરતો નથી નશીબનો આનંદ ઓ ખુદા,

મરજી મુજબની થોડી મજા હોવી જોઈયે !

એવી તો ભેદી રીતે મને માફ ના કરો,

હું ખુદ કહી ઉઠું કે મને સજા હોવી જોઈયે !

મેં એનો પ્રેમ ચાહ્યો બહુ સાદી રીત થી,

નહોતી ખબર કે એમાં કલા હોવી જોઈયે !

પૃથ્વીની આ વિશાળતા એમ જ નથી “મરીઝ”

એના મિલનની ક્યાંયે જગા હોવી જોઈયે !

1 thought on “હું ક્યાં કહું છું આપની હા હોવી જોઈયે? (મરીઝ)

 1. નખશીખ સુંદર ગઝલ…
  તેમાં આ અદ ભુત પંક્તીઓ બહુ ગમી ઃ
  હું ક્યાં કહું છું આપની ‘હા’ હોવી જોઇએ ;
  પણ ના કહો છો એમાં વ્યથા હોવી જોઇએ.
  મેં એનો પ્રેમ ચાહ્યો બહુ સાદી રીતથી,
  નહોતી ખબર કે એમાં કલા હોવી જોઇએ.

  મનહરે એવી સુંદર રીતે ગાઇ છે
  ગાયકી પણ એવી જ સહજ અને સરળ છે
  કે થાય કે આપણે સાથે સાથે ગાયાં કરીએ

  Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s