કુદરતના  ખેલ  હાથમાં  આવી  નહીં  શકે ( મરીઝ )


 

કુદરતના  ખેલ  હાથમાં  આવી  નહીં  શકે,

                 કળીઓને  ગલીપચીથી  હસાવી નહીં  શકે.

મારા  કવનનું આટલું  ઊંડું  મનન  ન કર,

                  કંઈ  યાદ  થઈ  જશે તો  ભૂલાવી નહીં શકે.       

ના માંગ  એની પાસે  ગજાથી  વધુ  જીવન,

                      એક પળ  એ  એવી  દેશે  વિતાવી નહીં શકે.

અંતિમ  દર્દ  હોય  તો  આવે  છે  સ્તબ્ધતા,

                સાચો  વિરહ  છે  એ જે  રડાવી  નહીં  શકે.

તે  વેળા  માન  તારી  મહત્તા  બધી  ગઈ,

              જ્યારે   તને  કશું  ય   સતવી   નહીં શકે.

એવા  કોઈ  સમયને  હું  ઝંખું  છું  રાતદિન,

               તું  આવવાને  ચાહે,  ને  આવી   નહીં  શકે.

એક જ  સલામતી  છે કે  પડખામાં દિલ રહે,

એ  બહાર  જો જશે  તો  બચાવી  નહીં  શકે.

1 thought on “કુદરતના  ખેલ  હાથમાં  આવી  નહીં  શકે ( મરીઝ )

 1. ખુબ જ સુંદર ગઝલ છે..
  એક એક શેરની પોતાની અલગ જ પ્રતીભા છે.

  દરેક શેર ઉપર એક આખી અલગ ગઝલ જ રચાઈ જાય.
  ના માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ જીવન,
  એક પળ એ એવી દેશે વિતાવી નહીં શકે.
  કેટલી સાચી વાત કરી છે “મરીઝે”.

  અંતિમ દર્દ હોય તો આવે છે સ્તબ્ધતા,
  સાચો વિરહ છે એ જે રડાવી નહીં શકે.
  અદભૂત પ્રેમની ગહરાઈ અને ઉચ્ચાઈ!!

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s