કંઈક નવું, કંઈક અલગ


ભગવદ ગીતા વિષે તમે અનેક પ્રવચનો સાંભળ્યા હશે, પણ કંઈ અલગ વિચારો સાંભળવા હોય તો બે વરસના અભ્યાસ બાદ તૈયાર કરેલો આ વિડિયો એકવાર જરૂર જોઈ લેજો.

1 thought on “કંઈક નવું, કંઈક અલગ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s