અગત્યની જાહેરાત


આંગણાં માટેનું બધું  સાહિત્ય આજથી

pkdavda@gmail.com

માં  ન મોકલતાં,

Jay Kapadia

Davdanuanganu@gmail.com

માં  મોકલશો.

જય કાપડિયા અને આ ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. તમારા કોંટેક્સમાં SAVE કરી લેજો.

 

2 thoughts on “અગત્યની જાહેરાત

 1. OK. I have noted it down.
  Hope your stress will be reduced which is needed.

  Thanks.

  Chiman Patel ‘chaman’

  Note:

  To open any link listed below, Right click on it and then click on ‘Open link on new window’ 2nd item on the listing.

  http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
  http://pustakalay.com/phoolwadi.pdf (Humorous articles)
  http://pustakalay.com/kavita.pdf
  https://sureshbjani.wordpress.com/2007/08/20/chiman-patel/

  ________________________________

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s