ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૮ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)


દિવાલ ઉપર લગાડવાના સિરામિકસ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સર્જનના વિચારમાં જ્યોત્સના ભટ્ટ

જ્યોત્સના બહેનના અન્ય સિરામિક્સની જેમ એમના વોલ હેંગર્સ પણ ખૂબ જ જાણીતા છે. આ પ્રકાર અન્ય પ્રકારો કરતાં થોડો અઘરો છે, કારણ કે એમાં ઘણી જગ્યાએ આરપારનું પોલાણ છે. આવા સિરામિકસ મોટેભાગે હાથ અને નાના ઓજારોની મદદથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને બનાવતી વખતે એનો આકાર બગડી જવાનો સંભવ છે. છેક ઊંચા તાપમાને જ્યારે એ Stoneware નું રૂપ ધારણ કરી લે ત્યારે આ બીક ઓછી થાય છે.

અહીં મેં એમના આવા સિરાકિક્સના બે નમૂના રજૂ કર્યા છે. કેટલું કઠીન કામ છે એ તમે જાતે જ નક્કી કરો.

(૬) દિવાલ ઉપર લગાડવાના સિરામિકસ (૬) દિવાલ ઉપર લગાડવાના સિરામિકસ

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૮ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s