ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૯ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)


પ્લેટ્સ

જ્યોત્સનાબહેનની અન્ય સિરીઝની જેમ જ એમની પ્લેટ્સ સિરીઝ પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, અને એમાં પણ કૂકડાના ચિત્રોવાળી પ્લેટ્સ વધારે લોકપ્રિય છે. આજે બે પ્લેટ્સ કૂકડાના ચોત્રોવાળી અને એક પ્લેટ બતકના ચિત્રવાળી (જે વધારે નાજૂક છે) રજૂ કરી છે. હું આ પ્લેટ્સને ગૃહઉપયોગી શ્રેણીમાં ન મૂકતાં, ગૃહશોભા શ્રેણીમાં મૂકીશ.

(પોતાના સિરામિક્સના પ્રદર્શનમાં ફોન ઉપર વાત કરતા જ્યોત્સના ભટ્ટ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૦ ઈંચ ડાયામિટરની આ ડીસમાં બતકનું બચ્ચું (Duckling)

કેટલું સુંદર રીતે અંકિત કર્યું છે. આ સિરામિકનું અંતીમ સ્વરૂપ Stoneware છે.

૨૦૦૨ માં આ બનાવ્યું છે. ૧૦” ડાયામીટરની આ પ્લેટને Bird નામ આપ્યું છે અને એનું અંતીમ સ્વરૂપ ગ્લેઝ્ડ સ્ટોનવેર છે. આ પણ ગૃહશોભા માટે છે.

લાકડાની ભઠ્ઠીમાં ૧૨૮૦ ડીગ્રીના તાપમાને એને પકાવ્યું છે.

 

 

 

 

 

 

 

જ્યોત્સનાબહેનની Stoneware પ્લેટ્સમાં કૂકડાવાળી પ્લેટસ વધારે જાણીતી છે. આવા સિરામિક્સ ઘરવપરાસ કરતાં ઘરની શોભા માટે બનાવવામાં આવે છે. લગભગ પ્લેટ્સના ડાયામીટર ૧૦ ઈંચ જ હોય છે.

 

 

 

 

 

 

 

આવી જ એક બીજી પ્લેટ.

3 thoughts on “ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૯ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s