૫૦ ગુજરાતીઓના LS – CS (પી. કે. દાવડા)


વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જન્મેલા અને સંધર્ષ કરી જીવનમાં ઉપર ઊઠેલા ૫૦ ગુજરાતીઓના જીવનપથના LS -CS (Longitudinal Section and Cross Sections) જોવા, નીચેની લીંક ઉપર ક્લીક કરી ૫૭ નંબરનું પુસ્તક, મળવા જેવા માણસ, જરૂર જોઈ લેજો. અત્યાર સુઘીમાં ૫૬૧૩ જણાએ આ પુસ્તક જોયું છે.

ઈ-પુસ્તકો

1 thought on “૫૦ ગુજરાતીઓના LS – CS (પી. કે. દાવડા)

 1. /નીચેની લીંક ઉપર ક્લીક કરી ૫૭ નંબરનું પુસ્તક, મળવા જેવા માણસ, જરૂર જોઈ લેજો. અત્યાર સુઘીમાં ૫૬૧૩ જણાએ આ પુસ્તક જોયું છે.’…
  આમા.
  ‘મળવા જેવા માણસ ….શ્રીમતિ પ્રજ્ઞા વ્યાસ પરિચયકાર … શ્રી પી.કે.દાવડા’ કેમ નથી એમ મિત્રો પૂછે છે
  .
  કોઇ હમે બતાયે ક્યા હમ ઇસે બતાયે?

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s