ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૧૨ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)


 અન્ય પ્રકાર

જ્યોત્સનાબહેને સિરામિક્સના અનેક પ્રકાર સર્જ્યા છે, એ બધાને આ હારમાળામાં સમાવી લેવાનું શક્ય નથી. આજે અહીં સ્લેબ અને જાર એમ બે પ્રકાર મૂક્યા છે.

 

 

 

 

 

 

આ સિરામિકને Slab built vases નામ આપ્યું છે. હું એને સમજી શક્યો નથી, કદાચ કોઈ વાચક સમજાવી શકે.

૫ ઈંચ ઊંચાઈ અને ૮ ઈંચ પહોળાઈ વાળું આ સિરામિક Partly glazed Stoneware છે. ૨૦૦૨ માં તૈયાર કરેલું આ પીસ સ્વભાવિક રીતે શોભા માટે જ છે. આને પણ લાકડાની ભઠ્ઠીમાં ૧૨૮૦ ડીગ્રી તાપમાને તપાવવામાં આવ્યું છે.

આ અદભૂત સિરામિક્સ જોઈ વાહ વાહ બોલી જવાય છે. Squirrel jars નામના આ સિરામિક્સની ઊંચાઈ ૭ ઈંચ છે. આનો પ્રકાર Slip Glazed Stoneware છે. ગૃહશોભા માટે છે. ૧૯૮૬ માં આનું નિર્માણ થયું છે. લાકડાની ભઠ્ઠીમાં ૧૨૮૦ ડીગ્રીએ તપાવવામાં આવ્યું છે.

 

2 thoughts on “ચાકડાના ચાલક જ્યોત્સના ભટ્ટ – ૧૨ (સંપાદન – પી. કે. દાવડા)

  1. .
    . ચાકડાના ચાલક સુ શ્રી જ્યોત્સના ભટ્ટ Slab built vases અને Partly glazed Stoneware કલાના સુંદર નમુનાના રસદર્શન સાથે મઝાના ફોટા

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s