ગીતાના શબ્દો (પી. કે. દાવડા)


 

ભગવદ ગીતામાં એક્પણ બીન જરૂરી શબ્દ નથી. માત્ર શબ્દ ન નહીં, તેનું શ્ર્લોકમાં સ્થાન, તેનું વ્યાકરણ અને વિરામ ચિન્હો, બધું જ બહુ ઇરાદા પૂર્વકનું છે. એમાં જરાપણ ફેરફાર કરવામા આવે તો એનો અર્થ તદ્દન બદલાઈ જાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે આપણે ૧૨ મા અધ્યાય (ભક્તિયોગ)નો બીજો શ્ર્લોક લઈએ.

શ્રીભગવાનુવાચ |

મય્યાવેશ્ય મનોયે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે |

શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તતમામતાઃ || 2 ||

અહીં શ્ર્લોકની પ્રથમ પંક્તિમાં “નિત્યયુક્તા” શબ્દ છે. એમાં નિત્ય કાઢી નાખો તો ભક્તિ પણ નહીં મળે અને ભગવાન પણ નહીં મળે. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ ભગવાનનું ધ્યાન ધરીએ તે ન ચાલે, એ નિત્ય (૩૬૫ X ૨૪) ચાલવું જોઈએ.

ભગવદ ગીતાની આવી બધી બારીકાઈ સરળ શબ્દોમાં સમજવા મારૂં માત્ર ૫૫ પાનાનું ઈ-પુસ્તક વાંચો. આ પુસ્તક તમને ઓન લાઈન વાંચવા કે ડાઉનલોડ કરવા નીચેની બે લીંકમાંથી ફ્રીમાં મળી રહેશે.

 

અક્ષરનાદમાઃ (પુસ્તક નંબર ૯૩)

https://www.aksharnaad.com/downloads/

 

દાવડાનું આંગણુંમાઃ

https://davdanuangnu.wordpress.com/%e0%aa%97%e0%ab%80%e0%aa%a4%e0%aa%be-%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%80-%e0%aa%b8%e0%aa%ae%e0%aa%9c-2/

મિત્રો તમારી ૫૫ મીનીટ નકામી નહીં જાય.

-પી. કે. દાવડા

 

 

1 thought on “ગીતાના શબ્દો (પી. કે. દાવડા)

 1. ‘ ભગવદ ગીતાની આવી બધી બારીકાઈ સરળ શબ્દોમાં સમજવા મારૂં માત્ર ૫૫ પાનાનું ઈ-પુસ્તક વાંચો’
  મા પી. કે. દાવડાજીનું વારંવાર વાંચતા સરળ ભાષામા સહજ સમજાય તેવી વાત …સાંપ્ર્ત સમયે સેલ્ફ ક્વોરન્ટીન સમયે ખાસ માણવા …
  .
  અમને પણ અમુક શ્લોક અમારી વાતના શાસ્ત્ર પ્રમાણ
  તરીકે કહેતા…
  भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
  ભગવાન જાણે છે કે અર્જુનનો જન્મ ચાર જુને થયો હતો…
  .
  सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो- मत्त: स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
  वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो- वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।
  ભગવાન કહે છે કે હું સર્વના હ્રુદયમા ચાહના સ્વરુપે રહ્યો છું.
  .
  नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
  उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥
  નાસ્તામા જે ભાવ રહ્યો છે તે ભાવ બીજા કશામા નથી.
  .
  यो मामेवंसमुढो जानाति पुरुषोत्तमम
  स सर्वविद्वजति मा सर्वभावेन भारत ( १५/१९)

  અર્થાત- હે ભારત..!!! જે સમોંહ થી રહિત મને એ પ્રકારે પુરુષોત્તમ દાવડાને જાણે છે ..તે સર્વજ્ઞ છે…..અને તે સર્વ ભક્તિ યોગ થી મને ભજે છે

  Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s