બે કાવ્યો – હરીશ દાસાણી


૧. આરપાર છે!

તારો વિચાર છે.
મારો વિકાર છે.

“હું જો તને ગમું”
શરતી કરાર છે.

તું જે કહે કરું
એવો હું કાર છે.

સંબંધ આપણો
પ્રજ્ઞાની પાર છે.

રોમે રમે બજે.
તારી સિતાર છે.

ચાલું. ફરું. રમું.
તું આરપાર છે.

– હરીશ દાસાણી.

૨. પડદો

હટાવો હટાવો વિકારોનો પડદો.
સજાવો નટાવો વિકારોનો પડદો.

ઇચ્છાઓ,આકાશી ફૂલો,પ્રતીક્ષા.
શું શું સરજતો વિકારોનો પડદો.

આંખો,હ્રદય ને પછી હોઠ સુધી
આવી તરસતો વિકારોનો પડદો.

કયારે ગરજશે? કયારે ફરકશે?
જળમાં અમસ્તો વિકારોનો પડદો.

શું અંતિમ મિલનમાં થશે અંતરાય ?
સુંવાળો સરકતો વિકારોનો પડદો.

હટાવો હટાવો વિકારોનો પડદો.
નાજુક મલકતો વિકારોનો પડદો.

– હરીશ દાસાણી.

2 thoughts on “બે કાવ્યો – હરીશ દાસાણી

 1. કવિશ્રી હરીશ દાસાણીની સ રસ રચનાઓ
  સંબંધ આપણો
  પ્રજ્ઞાની પાર છે.
  સામાન્ય જનની અનુભવવાણી.
  આખરે આપણે સામાજિક પ્રાણી છીએ, આપણે સમાજમાં રહેવું છે અને સમાજની અન્ય વ્યક્તિઓની સાથે પારસ્પરિક સંબંધ પણ રાખવો છે. આપણું આખું શરીર અને માનસ એટલા વિકારોથી, એટલા તણાવથી, ભરાઈ જતું હોય છે કે આપણું જીવન દુઃખમય બની જાય છે.
  .
  હટાવો હટાવો વિકારોનો પડદો.
  નાજુક મલકતો વિકારોનો પડદો.
  એ પડદો… સાદું કપડું હટાવવાની આ વાત નથી. અહીં તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર આ છ વિકારોનો પડદો દૂર કરવાનો છે, એને આઘો ફેંકવાનો છે.

  Liked by 2 people

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s