અંતરની ઓળખ – (૧) – સંકલનઃ જયશ્રી વિનુ મરચંટ


ઓશોવાણીઃ એમના પુસ્તક “આનંદ”માંથી સાભારઃ

“દરેક વ્યક્તિને લાગે છે કે કોઈ બીજા એમનાં દુઃખો માટે જવાબદાર છે. પતિ વિચારે છે કે પત્ની એના દુઃખો માટે જવાબદાર છે. પત્નીને થાય છે કે પતિ એના દુઃખોનું મૂળ છે. બાળકો વિચારે છે કે માતા-પિતા એમના દુઃખો માટે જવાબદાર છે. માતા-પિતા વિચારે છે કે બાળકો એમનાં દુઃખો માટે જવાબદાર છે. વાત ખૂબ જટીલ બની ગઈ છે. તમે એ ભૂલી જાઓ છો કે કોઈ અન્ય પર તમારી તકલીફોની જવાબદારી નાખી દેવાથી તમે પોતાને તો એ જાવાબદારીમાંથી માફ કરી દો છો, પણ, તમે એ અંગે સભાન નથી કે જવાબદારી દૂર કરવાથી તમે પોતાના દુઃખો પોતાની શરતો પર, પોતાની મહેનત ને સમજણથી દૂર કરવાની આઝાદી ખોઈ નાખો છો. એટલું યાદ રાખો કે જવાબદારી અને આઝાદી એક સિક્કાની બે બાજુઓ છે. તમે આમ તમારા દુઃખો માટે અન્યને જવાબદાર ઠેરવીને બેસી પડો છો એટલે જ, આ જ કારણોસર દંભીઓ, ‘સો કોલ્ડ’ ઉદ્ધારકો, ‘સેલ્ફ પ્રોક્લેઈમ્ડ’ ઈશ્વરના દૂતો ને પયગંબરો તમને સતત કહેતા રહે છે કે, “તમારે કશું જ કરવાનું નથી. કેવળ મને અનુસરો, મને માનો. હું તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. બેઝીકલી, હું તમારો ભરવાડ છું અને તમે મારા ઘેંટાં છો.” આ પાવર તમે જ આપો છો, કારણ, તમે તો પરિસ્થિતિથી લડવાની આઝાદી ગુમાવી બેઠાં છો.”

2 thoughts on “અંતરની ઓળખ – (૧) – સંકલનઃ જયશ્રી વિનુ મરચંટ

  1. અંતરની ઓળખ, જયશ્રી વિનુ મરચંટનુ સ રસ સંકલન
    “તમારા દુઃખો માટે અન્યને જવાબદાર ઠેરવીને બેસી પડો છો એટલે જ, આ જ કારણોસર દંભીઓ, ‘સો કોલ્ડ’ ઉદ્ધારકો, ‘સેલ્ફ પ્રોક્લેઈમ્ડ’ ઈશ્વરના દૂતો ને પયગંબરો તમને સતત કહેતા રહે છે કે, “તમારે કશું જ કરવાનું નથી. કેવળ મને અનુસરો, મને માનો. હું તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. બેઝીકલી, હું તમારો ભરવાડ છું અને તમે મારા ઘેંટાં છો.”
    કેટલી સટિક વાત

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s