કાવ્ય- હરીશ દાસાણી


હવે સૌ સૂક્ષ્મસ્થૂળ,સ્થળ-કાળને પામી.
અને આગળ જવાનું છે.
સદા રમતું રહે વડ-પાંદડે એ બાળને પામી.
અને આગળ જવાનું છે.
શબદની આંગળી છોડો હંમેશા મનમાં રમનારા.
બધી સીમા વળોટીને જ ત્યાં.
આગળ જવાનું છે.
નથી જાગૃત,સ્વપ્ન કે સુષુપ્તિ કાળની વાતો.
સહુ પુરુષાર્થ છોડીને જ તો.
આગળ જવાનું છે.
અહીં ના શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ કે ગંધની સૃષ્ટિ.
પરંતુ તે છતાં રમતાં રહી.
આગળ જવાનું છે.
કદી સર્જન,કદી પોષણ,કદી સંહારની લીલા.
સ્વયંભૂ સ્વસ્થ રહીને. જોઇને.
આગળ જવાનું છે.

– હરીશ દાસાણી.

3 thoughts on “કાવ્ય- હરીશ દાસાણી

 1. “શબદની આંગળી છોડો હંમેશા મનમાં રમનારા.
  બધી સીમા વળોટીને જ ત્યાં.
  આગળ જવાનું છે.” બહુ સરસ.

  Like

 2. અહીં ના શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ કે ગંધની સૃષ્ટિ.
  પરંતુ તે છતાં રમતાં રહી.
  આગળ જવાનું છે.
  કદી સર્જન,કદી પોષણ,કદી સંહારની લીલા.
  સ્વયંભૂ સ્વસ્થ રહીને. જોઇને.
  આગળ જવાનું છે.
  વાહ
  હરીશ દાસાણી.ની સરસ રચના

  Like

 3. “કદી સર્જન,કદી પોષણ,કદી સંહારની લીલા.
  સ્વયંભૂ સ્વસ્થ રહીને. જોઇને.
  આગળ જવાનું છે.”
  અત્યારના કપરાં કાળમાં સ્વસ્થ રહી આગળ જવાનુ છે.

  Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s