“ઊડો તો કેમ…?” – કાવ્ય – જયશ્રી વિનુ મરચંટ


ઊડો તો કેમ…? – કાવ્ય – જયશ્રી વિનુ મરચંટ

ઊડો તો કેમ, પંખીડા વ્હાલા!
કહો હવે તમે ઊડો તો કેમ?
ધુમ્મસિયું નભ ને કાળી છે રાત,
શોધો દિશા જો શોધો તો કેમ?
ઊડો તો કેમ, પંખીડા ઊડો તો કેમ….

વીંઝવું તો છે આ આખુંય નભ,
પણ, પાંખી પડી ગઈ પાંખો!
અજવાળું ખોવાણું જાણે ક્યાં જઈ,
સૂરજયે પડ્યો છે હવે ઝાંખો!
સમયના આ ચૂકાદા ચૂકવો તો કેમ..?
——ધુમ્મસિયું નભ ને…..

નીચા છે નેજવા ને નીચી છે છત,
ને નીરની આંખોમાં ક્યાં છે અછત?
ભીનાશના ઊભરાતા દરિયા મહીં,
ડૂબવાની અમને તો લાગી છે લત!
વહેતી આ ધારાને સાહેબા રોકો તો કેમ…
——-ધુમ્મસિયું નભ ને……
—–ઊડો તો કેમ…….

3 thoughts on ““ઊડો તો કેમ…?” – કાવ્ય – જયશ્રી વિનુ મરચંટ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s