“દોસ્તી અનલિમિટેડ” – (૩) – સેજલ પોન્ડા


“દોસ્તી અનલિમિટેડ” – (૩) – સેજલ પોન્ડા

 દોસ્તી અનલિમિટેડ

લેખનઃ સેજલ પોન્ડા

પઠન કલાકારઃ સનત વ્યાસ

 “દાસ, સજ્જુ, દાદુ, નાનુ બધાં માત્ર નામ નથી, મારા જીવનના ધબકાર છે.

અમારા જીવનમાં જેટલો સંઘર્ષ વધ્યો એટલા અમે એકબીજાની નજીક આવતા ગયા.

અમારી સહજ દોસ્તીમાં વ્યવહાર નહીં, વ્હાલ છલકે છે.

અમે એકબીજા સાથે આપલે કરતા રહીએ છીએ, નાટકોના સંવાદની, અનુભવોની, હૂંફની.

છતાં એક ઉધારી બાકી છે. મારી કહેવાયેલી લાગણીની!

હું મારા મિત્રોને પ્રેમ કરું છું, એમ કહી, આજે ઉધારી પૂરેપૂરી ચૂકવું છું, વ્યાજ સહિત. જેનું નામ છે દોસ્તી. સફેદી વાળને હોય, દોસ્તીને નહીં.”

1 thought on ““દોસ્તી અનલિમિટેડ” – (૩) – સેજલ પોન્ડા

  1. “દોસ્તી અનલિમિટેડ” સેજલ પોન્ડાની વાત સનત વ્યાસના પઠન કલાકાર દ્વારા માણવાની ખૂબ મજા આવી

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s