બે ગઝલ – જયશ્રી વિનુ મરચંટ


૧.      કેટલો…?.!

આંખનો ભાર આ જાળવો કેટલો?
આંસુનો આ ઝરો ખાળવો કેટલો?

લોક છે, બોલશે જેમતેમ જ સદા!
લોકના બોલને ગાળવો કેટલો?

જે ગયા ક્યાં બધાં યાર-દોસ્તો હતાં!
નાહક જ જીવને બાળવો કેટલો?

હોય ના હાથમાં આ નસીબ જ ખરે!
આવનારો સમય તો ટાળવો કેટલો?

સાંજ હો કે સવાર, બસ છે તું બધે?
ઓ ખુદા, ક્યાં તને ભાળવો કેટલો!

આમ તો છે હજુ સમય અહીં કેટલો?
જાણ વિણ સમય પણ ફાળવો કેટલો?

ઊડવું જ ટહુકાનું નસીબ છે અહીં,
પાંખ વિણનો ટહુકો વાળવો કેટલો?

આવશે ના કદી ક્ષણ એ તો ફરી,
ગત-પળના શોકને પાળવો કેટલો?

  •         જયશ્રી વિનુ મરચંટ

૨.      કેટલું…..!

જાળવો, ફૂટતું જાય છે કેટલું!
જોઈ લો, છૂટતું જાય છે કેટલું!

તૂટતો આયનો સાચવો તોય શું?
કોરથી બટકતું જાય છે કેટલું?

કોણ લઈ જાય છે સાથમાં કેટલું?
લોક જો, ઊઠતું જાય છે, કેટલું?

સુંદર પણ વિનયી છે સદા કેટલા?
સૌને એ ખટકતું જાય છે કેટલું?

એક દીવો કરી બેસશો ક્યાં સુધી?
તેલ જો, ખૂટતું જાય છે કેટલું?

આંખ ખોલી જરા જાગ જો કોણ છે?
કોણ આ, લૂંટતું જાય છે કેટલું?

  • જયશ્રી વિનુ મરચંટ

 

5 thoughts on “બે ગઝલ – જયશ્રી વિનુ મરચંટ

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s