“આવી નોરતાની રાત” – (૨) – યામિની વ્યાસ


💐

ગરબો – “ચાર ચાર સહિયરો..” – યામિની વ્યાસ

ચાર ચાર સહિયરો ઘૂમે એક સાથે
માડી રંગેચંગે આવે રુમઝુમના તાલે

આકાશી ઓઢણી ને ઝગમગતા તારલા
ઓવારણા લઉં છું  મા અંબેના નામના
આભેથી ચાંદ આવી  નજરુ ઉતારે
વચ્ચોવચ મંચ પર સરુપાઓ મ્હાલે
સાત સાત રંગોના શમણાઓ લાવે,
માડી રંગેચંગે આવે રુમઝુમના તાલે !

ચાર ચાર…

શબ્દોથી ટહૂકા વેરે કળાયલ મોરલા
અંબેમાના ગરબે જાગે અંતરના ઓરતા
ડુંગરથી ઉતરી મા આશિષો આપે
માડીના ચરણોમાં ભાવોત્સવ ગાજે
લાલ લાલ કુમકુમના પગલાંઓ પાડે,
માડી રંગેચંગે આવે રુમઝુમના તાલે !

ચાર ચાર….

Sent from my iPhoneAttachments areaPreview YouTube video ગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વરકાર/સ્વર: માયા દીપક તબલા:જિગ્નેશ રાવગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વરકાર/સ્વર: માયા દીપક તબલા:જિગ્નેશ રાવ

3 thoughts on ““આવી નોરતાની રાત” – (૨) – યામિની વ્યાસ

  1. Preview YouTube video ગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વરકાર/સ્વર: માયા દીપક તબલા:જિગ્નેશ રાવગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વરકાર/સ્વર: માયા દીપક તબલા:જિગ્નેશ રાવ
    માણવાની મઝા આવી
    ધન્યવાદ

    Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s