આવી નોરતાની રાત – આઠમું નોરતું- યામિની વ્યાસ


આઠમું નોરતું
ગરબો
શબ્દો: યામિની વ્યાસ
સ્વર/સ્વરાંકન:સોનલ વ્યાસ

આસો માસે રે બાવરી રે મારી આંખડી
હૈયું પાથરીને જોઉં મા તારી વાટડી

ફુલ ગુલાબને ચમ્પો ચમેલીથી ભરું છાબડી
ગલગોટાનો હાર ચઢાવું નવ નવ રાતડી

જળ નિર્મળ લેવા કાજ જાઉં ચંદનતલાવડી
નમન કરીને હું પ્રેમથી પખાળુ મા તારી પાવડી

ઓ માવડી મેં તો રાખી તારી આખડી
તું ડૂબાડે કે તારે સોંપી તુજને મારી નાવડી

ક્ષમા કરજે માત તારી ભક્તિની રીત ન આવડી
જગ આખાનું રક્ષણ કરજે બાંધી દે એક રાખડી

અમિયલ આંખે આશિષો આપ મારી માવડી(૩)

યામિની વ્યાસ

Sent from my iPhoneAttachments areaPreview YouTube video ગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વર/સ્વરાંકન:સોનલ વ્યાસગરબો:યામિની વ્યાસ સ્વર/સ્વરાંકન:સોનલ વ્યાસ

2 thoughts on “આવી નોરતાની રાત – આઠમું નોરતું- યામિની વ્યાસ

  1. ચિ સૌ યામિની વ્યાસનો સુંદર ગરબો:
    સુ શ્રી:સોનલ વ્યાસના સ્વરાંકન
    અને
    મધુરા સ્વરમા માણી આનંદ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s