‘અલી જોને સખીરી’- યામિની વ્યાસ


આ નમણાં ઝરણાઓ

અલી જોને, સખીરી…

અહીં જોને, સખીરી…આ નમણાં ઝરણાંઓ

જાણે જળનાં ચંચળ કૂદતાં આ હરણાંઓ,

વગડે વગડે ગુંજન કરતાં આ ઝરણાંઓ,

અલી જોને સખીરી…

ઝરણું ક્યાંથી આવ્યું? સહિયર, કોના છલકયાં નેણ

એકબીજાની વાતે ખળખળ જાણે ડૂબ્યાં વેણ!

જંગલની વચ્ચોવચ ફરવાં નીકળ્યાં ચાંદરણાંઓ

અલી જોને, સખીરી…

વનપંખીના ટહુકા જેવો મીઠો રવ આ કરતાં દોડે,

સરી જતાં હર જળપગલાંને એક ગતિએ જોડે!

આળોટે આકાશ ઘડીભર એના પાથરણાંઓ.

અલી જોને, સખીરી…

 • યામિની વ્યાસ

Attachments area

Preview YouTube video અલી જોને સખીરી.:યામિની વ્યાસ સ્વરાંકન/સ્વર:સોનલ વ્યાસ

અલી જોને સખીરી.:યામિની વ્યાસ સ્વરાંકન/સ્વર:સોનલ વ્યાસ

4 thoughts on “‘અલી જોને સખીરી’- યામિની વ્યાસ

 1. વનપંખીના ટહુકા જેવો મીઠો રવ આ કરતાં દોડે,
  સરી જતાં હર જળપગલાંને એક ગતિએ જોડે!
  આળોટે આકાશ ઘડીભર એના પાથરણાંઓ.
  અલી જોને, સખીરી…
  વાહ
  અલી જોને સખીરી કવયિત્રી:યામિની વ્યાસની સુંદર રચનાનુ સુ.શ્રી:સોનલ વ્યાસ દ્વારા સ રસ સ્વરાંકન અને સ્વર

  Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s